aižyti

aižýti, aĩžo, aĩžė K, áižyti, -o, -ė 1. tr. Pg, Rd, Rm imti iš lukšto (grūdą, riešutą), gliaudyti, gvaldyti, lukštenti: Pupas, žirnius aižaũ iš ankščių, o riešutus gvildau J. | refl.: Žirniai nuo karščio pradėjo áižytis Grž. Labai jau laikas žirniai pjauti, kol nesiaĩžo Jnšk. Vaikas žirnių aĩžosi K. 2. tr. Lp mušti, lupti, čaižyti. 3. tr. raižyti, gelti: Duosiu vytelę, su kuria palietus, aižys kūną baisiausi skausmai LTR(Auk). Širdį mano peiliais aĩžo O. 4. tr. Sd skaldyti, trupinti: Taip dirba, trūsia vanduo žemės kevale nuo amžių, visa aižydamas, trupindamas . Šaltis mūrus aižo . Našlaičio ašaros ir akmenis aižo LTR(Srv). 5. intr. biržyti: Vienas sėja, kitas aĩžo OG288. \ aižyti; įsiaižyti; išaižyti; nuaižyti; paaižyti; priaižyti; suaižyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aižyti — aižýti vksm. Močiùtė sėdėjo ant suoliùko ir ai̇̃žė ánkštis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paaižyti — 1. tr., intr. šiek tiek aižyti, pagliaudyti: Dar biškį paaižyk, ir galėsi eiti Brs. | refl. tr.: Pasiaižyk ir sau žirnių, turėsi rytoj pietams Brs. 2. intr. OG360 subiržyti, sužymėti. aižyti; įsiaižyti; išaižyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pupa — pupà dkt. Sėti, ski̇̀nti, aižýti, lukšténti pupàs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aižinti — aižinti, ina, ino, aižìnti ( yti K), ìna, ìno žr. aižyti: 1. K. 2. Rdm. aižinti; suaižinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aižydinti — aižydinti, ina, ino K cur. aižyti 1: Aižydink tu žirnius nevalęs į pastogį, t. y. laikydamas ant dirvos J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aižymas — aĩžymas sm. (1) K → aižyti 1: Žirnių aĩžymo metas, dabar jie pačiame aĩžyme Grž. Nurovė pupas, dabar bus aĩžymo Lkš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ankštyti — ankštyti, o, ė tr., ankštyti, añkšto, añkštė J gliaudyti, aižyti: Neankštyk žirnių, dar žali Grž. | refl.: Patys žirniai ankštosi (añkštosi) Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blakštinti — blãkštinti, ina, ino tr. 1. aižyti, gliaudyti: Eik cibulių blãkštinti – dažysime kiaušinius Rs. Blãkštinkite pupeles – rytoj reiks vežti parduoti Erž. 2. plakti: ^ Kieno močia mažo neblãkštino, tą užaugusį svetimi blãkština Kltn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • eižti — eĩžti, ia, ė, eižti Skr 1. tr. aižyti, iežti: Pelės miežius eĩžia J. Vištos užpuolė kviečius eĩžti Kv. Kas čia eĩžia pupas? Skdv. Aš žirnius eižiau iš ankščių J. 2. tr., intr. ieškoti, vartyti, griozti: Ko čia eiži, ar negerai yra? Pln. Ko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gliaudyti — gliaudyti, o, ė tr., gliaudyti, gliaũdo, gliaũdė 1. imti iš lukšto, lukštenti; imti iš ankšties, aižyti; imti iš pakočių: Vaikai riešutus gliaudo Mrk. Net nagos insopo, riešutus begliaudant Mlt. A šiandie pabaigsi pupeles gliaudyt? Pmp.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.